Czy ryby są zdrowe ?

Ryby od zawsze cieszyły się zainteresowaniem nie tylko wędkarzy ale również i konsumentów. Czy ryby są naprawdę aż tak zdrowe ? Czy to tylko smak przyciąga ludzi do ich spożywania ?
Są ryby które z pełną stanowczością zasługują na miano „zdrowe ryby”. Pstrąg, dorsz, karp mintaj czy morszczuk należą według rankingu do najbardziej zdrowych ryb. Ryby dostarczają nam kwasów Omega 3, oraz zawierają witaminy A i D. Aby ryba była zdrowa musi być też dobrze przyrządzona. W internecie znajdziemy przepisy na dania z ryb które nie budzą zastrzeżeń jeśli chodzi o ich prawidłowe podanie. Warto więc poszperać w internecie i znaleźć przepisy które nam najbardziej odpowiadają.

Read More

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

plakat

Wspólna polityka rybołówstwa

W ramach wspólnej polityki rybołówstwa rządy państw członkowskich UE współpracują przy podziale wspólnego zasobu, jakim są ryby. W miarę upływu czasu nasze floty stały się tak duże, a technologie połowu tak wydajne, że doprowadziliśmy do przełowienia dwóch trzecich europejskich zasobów. Wielkości połowów stale się zmniejszają, a Europa musi importować dwie trzecie konsumowanych ryb i owoców morza.

Reforma w pigułce

Propozycja reformy wspólnej polityki rybołówstwa została opublikowana w czerwcu 2011 roku. Reforma zmierza do zapewnienia obywatelom UE systematycznych i pewnych dostaw zdrowej żywności w długiej perspektywie.

Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi, jakie podjęła UE, do roku 2015 wszystkie łowiska będą musiały mieć status łowisk zrównoważonych.
Podejście ekosystemowe będzie obowiązywać dla wszystkich łowisk, wraz z długoterminowymi planami zarządzania, opartymi na jak najrzetelniejszych badaniach naukowych.
Marnowanie zasobów żywności poprzez wyrzucanie niepożądanych ryb do morza, czyli tak zwane „odrzuty“, zostanie stopniowo wyeliminowane.
Propozycja zawiera także: jasne cele i harmonogramy ograniczania przełowień, podejście rynkowe obejmujące indywidualne przenośne koncesje rybołówcze, metody dla wspierania małych łowisk, usprawnienie gromadzenia danych, oraz strategie propagowania zrównoważonej akwakultury w Europie.

Read More

Czy wiesz że?

Czy wiesz że?

Czy wiesz, że…

Co to jest wspólna polityka rybołówstwa?

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) to zestaw przepisów uchwalonych na szczeblu UE. Ryby to zasób wspólny dla wszystkich. Zasób, który swobodnie przemieszcza się przez granice. Rybacy muszą podążać za rybami, dlatego przepisy regulujące korzystanie z łowisk zostały ustalone przez rządy 27 krajów UE.

Dlaczego konieczna jest reforma WPRyb?

Wspólna polityka rybołówstwa zawsze zawierała przepisy nakazujące ochronę ryb, jednak starania podejmowane w tym zakresie okazały się niewystarczające. Dzięki reformie europejskie rybołówstwo stanie się naprawdę zrównoważone – pod względem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.

Co zmieni reforma?

Nowe przepisy mają odwrócić tendencję spadkową zasobności łowisk i uzdrowić środowisko morskie. Morze, które będzie w stanie zapewnić stabilne dostawy żywności w dłuższej perspektywie, oznacza nowy okres prosperity dla sektora rybołówstwa.

Read More