Informacje dodatkowe

plakat

Wspólna polityka rybołówstwa

W ramach wspólnej polityki rybołówstwa rządy państw członkowskich UE współpracują przy podziale wspólnego zasobu, jakim są ryby. W miarę upływu czasu nasze floty stały się tak duże, a technologie połowu tak wydajne, że doprowadziliśmy do przełowienia dwóch trzecich europejskich zasobów. Wielkości połowów stale się zmniejszają, a Europa musi importować dwie trzecie konsumowanych ryb i owoców morza.

Reforma w pigułce

Propozycja reformy wspólnej polityki rybołówstwa została opublikowana w czerwcu 2011 roku. Reforma zmierza do zapewnienia obywatelom UE systematycznych i pewnych dostaw zdrowej żywności w długiej perspektywie.

Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi, jakie podjęła UE, do roku 2015 wszystkie łowiska będą musiały mieć status łowisk zrównoważonych.
Podejście ekosystemowe będzie obowiązywać dla wszystkich łowisk, wraz z długoterminowymi planami zarządzania, opartymi na jak najrzetelniejszych badaniach naukowych.
Marnowanie zasobów żywności poprzez wyrzucanie niepożądanych ryb do morza, czyli tak zwane „odrzuty“, zostanie stopniowo wyeliminowane.
Propozycja zawiera także: jasne cele i harmonogramy ograniczania przełowień, podejście rynkowe obejmujące indywidualne przenośne koncesje rybołówcze, metody dla wspierania małych łowisk, usprawnienie gromadzenia danych, oraz strategie propagowania zrównoważonej akwakultury w Europie.
Klienci uzyskają więcej informacji na temat jakości produktów, które kupują, i czy pochodzą one ze zrównoważonych źródeł.
Ogólne zasady i cele polityki bedą wyznaczane na poziomie UE, podczas gdy decyzje, co do wdrażanie najbardziej odpowiednich narzędzi ochrony zasobów będą w gestii państw członkowskich. Nie tylko uprości to procedury, ale spowoduje, iż rozwiązania będą dostosowane do regionalnych i lokalnych potrzeb.
Organizacje rybaków będą odgrywały ważną rolę w sterowaniu podażą oraz zwiększaniu zysków rybaków.
Wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko inicjatywom przyjaznym dla środowiska, przyczyniającym się do mądrego i zrównoważonego wzrostu. Finansowanie nielegalnych działań lub nadmiernych mocy przerobowych zostanie wyeliminowane przez rygorystyczny mechanizm kontroli.
Wreszcie, na forach organizacji międzynarodowych i w ramach stosunków z krajami trzecimi, UE będzie propagować, dobre zarządzanie łowiskami także w innych częściach świata.